Shop support een goed doel
Veilig online betalen
Snelle bezorging

Privacy

Keiretsu Charity Concepts B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens op deze website worden gebruikt om bestellingen door te voeren en worden vernietigd na de voltooiing van de betaling. Wij gebruiken dienstverleners van derden om taken zoals betalingsafhandeling, verzending en verpakking van pakketten, klantenservice en het verzenden van doel gerelateerde brieven of e-mails aan te pakken. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken te voldoen. Zij zullen de gegevens niet voor andere doelen gebruiken. Daarnaast zijn zij verplicht de informatie te behandelen in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het doel van de verwerking van je persoonsgegevens is het door Keiretsu Charity Concepts B.V. kunnen nakomen van de overeenkomst die Keiretsu Charity Concepts B.V. met jou is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt. Daarnaast zal Keiretsu Charity Concepts B.V., jouw persoonsgegevens verstrekken aan Stichting Pink Ribbon.

Je kunt beslissen om een klantenaccount aan te maken en ons van zekere persoonlijke informatie te voorzien. Dit soort informatie verstrekken is vrijwillig. Jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt volgens Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Jouw gegevens worden gebruikt voor de Pink Ribbon nieuwsbrief alleen als je dit uitdrukkelijk goedkeurt. Je kunt je goedkeuring op elk gewenst moment intrekken.