Privacy Verklaring

De Pink Ribbon-webshop wordt beheerd door Keiretsu Charity Concepts B.V.

Keiretsu Charity Concepts B.V. gevestigd aan Delftweg 104b, 3043 NA Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. Keiretsu Charity Concept B.V. is een gecontracteerde partner van de Stichting KWF Kankerbestrijding, hierna KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een zelfstandig merk van KWF Kankerbestrijding.

Contactgegevens:

Deze webshop is van Keiretsu Concepts B.V.. Via deze site worden producten met het merk Pink Ribbon verkocht. Als u iets bestelt, worden jouw persoonsgegevens verzameld door Keiretsu Charity Concepts zodat zij uw bestelling in orde kunnen maken. Daarnaast zal Keiretsu Charity Concepts jouw persoonsgegevens verstrekken aan KWF Kankerbestrijding op grond van gerechtvaardigd belang van KWF Kankerbestrijding om betrokkenen te informeren over de activiteiten van KWF Kankerbestrijding met het merk Pink Ribbon. Mevrouw E. Scherff, werkende bij Keiretsu Charity Concepts B.V., is de Functionaris Gegevensbescherming van shop.pinkribbon.nl. Zij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken;

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. In de Pink Ribbon webshop is het mogelijk om via diverse betaalmethoden te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan onze gelieerde kredietwaardigheidsbeoordelaar Buckaroo Payments, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. U betaalt in een beveiligde betaalomgeving.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van de Pink Ribbon nieuwsbrief indien u zich heeft aangemeld.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Keiretsu Charity Concepts B.V., analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Keiretsu Charity Concepts B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Keiretsu Charity Concepts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

KWF Kankerbestrijding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je per post, email of telefoon te kunnen informeren over nieuwe campagnes met het merk van Pink Ribbon en je bijvoorbeeld te kunnen vragen om een donatie te doen of te collecteren
 • om bij te houden of je recht van verzet hebt aangetekend tegen het informeren per post, telefoon of e-mail
 • om een relatie met jou te kunnen opbouwen om je doelgericht te kunnen voorzien van informatie (relatiebeheer)
 • om je te kunnen benaderen voor marktonderzoeken, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op jouw behoeftes
 • om berichtgeving aan te passen op jouw voorkeuren en gedrag en je de beste persoonlijke ervaring te bieden
 • Daarnaast zal KWF Kankerbestrijding jou de Pink Ribbon nieuwsbrief sturen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je op elk moment intrekken bij KWF Kankerbestrijding door te mailen naar [email protected] of je af te melden via de afmeldlink van een ontvangen nieuwsbrief.

Lees in het privacy statement van KWF Kankerbestrijding meer over hoe KWF Kankerbestrijding omgaat met jouw persoonsgegevens. Keiretsu Charity Concepts is niet verantwoordelijk voor hetgeen KWF Kankerbestrijding met deze persoonsgegevens doet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keiretsu Charity Concepts B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 3 jaar na het opzeggen van uw account cq opzegging inschrijving voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keiretsu Charity Concepts B.V. en Stichting KWF Kankerbestrijding verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keiretsu Charity Concepts en KWF Kankerbestrijding zijn verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Pink Ribbon webshop gebruikt functionele, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Keiretsu Charity Concepts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Social media tools

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keiretsu Charity Concepts B.V. en KWF Kankerbestrijding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief Pink Ribbon of elk ander gebruik van uw persoonsgegevens, die KWF Kankerbestrijding verwerkt in het kader van haar activiteiten met het merk Pink Ribbon kunt u mailen naar [email protected]

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Keiretsu Charity Concepts B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Keiretsu Charity Concepts B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keiretsu Charity Concepts B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Keiretsu Charity Concepts B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Heeft u vragen dan kunt u ten aller tijden contact opnemen met Keiretsu Charity Concepts B.V. via: [email protected].